Soloundervisning i Bas

Soloundervisningen i bas tager udgangspunkt i 4 fokuspunkter : teknik, groove, time og ”musikeren”

Disse 4 er grundstenene i min undervisning, og min tilgangsvinkel er, at hvis man mestrer disse, bliver man med tiden en komplet bassist, der kan bruges i en hvilken som helst spillesituation. Når man når dertil er de 4 punkter på sin vis integrerede i hinanden, men den pædagogiske fremgangsmåde er at splitte dem op, for at kunne arbejde med dem. Det er min erfaring at selv elever der allerede kan spille bas også har meget gavn af at stifte bekendtskab med disse grundlæggende punkter.

Teknik: De grundlæggende tekniske færdigheder skal være på plads før man rigtigt begynder at spille. Det vil sige forskellige håndstillinger/spilleteknikker (slapbas, fingerstyle, muted og jazzbas stil), plus skalaspil i to oktaver og et generelt overblik over sit instrument, samt en introduktion til kirketonearter, kvintcirkel og nodelæsning.

Groove:
Her introduceres forskellige bas grooves og stilarter. Det starter med grundlæggende basgange og bevæger sig over latin/salsa/jazz/shuffle/blues & fusion og giver også en introduktion til skæve taktarter ( ¾ -5/4 - 7/4 – 9/4 – 11/4). Målet er at bassisten ligeledes tilegner sig af en bred vifte af forskellige fills og solospil.

Time:
Time øvelser tager sit udgangspunkt i forskellige basgange. Disse basgange øves for at kunne udbygge grooves, fra det simple til det lidt mere komplicerede. En bassist skal både ”ligge godt” men også lytte til hele bandet og kunne spille gode fills og godt solospil.

Musikeren:
Dette punkt beskæftiger sig med bassisten som musiker. Eleven skal lære at skelne mellem forskellige spille situationer, så at sige i øvelokalet, studiet og live situationen. Denne øves ved at lytte sig ind til rollen som bassist, og vide hvornår man skal tage plads og hvornår man skal give plads. Bassisten skal være en musiker, der selv om der spilles bas grooves, melodier eller solo, altid spiller meget musikalsk, og lytter sig ind i orkestre & musikken.